::: Previous

臺灣觀光客首爾旅遊 小心吸菸被重罰 (中廣新聞網)

發佈日期: 2011-03-11


臺灣觀光客首爾旅遊 小心吸菸被重罰

南韓首爾市當局為了將首爾市打造一個美好的環境,決定從今年六月開始,對首爾市、和清溪以及光化門廣場一帶劃為禁煙區,違者將處以?款十萬韓元、(約三千台幣)。

首爾市向市民告知禁煙區,從三月開始是試驗的過渡時期,而從六月開始,在這三個廣場設立了提示牌,並部署了監督人員。試驗時期之後,從九月份開始,將把「南山」、「首爾大公園」、「世界足球盃公園」和「汝矣島公園」等二十三個主要公園列為禁煙區,也是經過三個月的過渡期後,從十二月開始實施。違者也?款三千台弊。

此外,從十二月份開始,還將把兩百九十五處公車站點列為禁煙區,逐漸擴大室外公共場所禁煙範圍。

首爾市當局表示,英國從二○○六年開始,將各地區公車站點列為禁煙區,並採取?款制度,違者?三十英鎊。香港於二○○七年宣佈實施全面禁煙後規定,在公園或海邊吸煙者最高?款五千港幣。

事實上,日本早從二○○二年開始,將名古屋、大阪和東京千代田區等的室外公共場所,列為禁煙區,並禁止在街道上吸煙。名古屋為了明確告知禁煙區,在人來人往的路面上印上了禁煙圖示。

自日本東京千代田區等實行的「步行中禁止吸煙」、「路上禁止吸煙」等條例,逐漸擴至全國後,在路上吸煙的人逐漸消失。這是因為,大部分地區被指定為禁煙區的同時,只有車站附近等一小部分地區,才設有吸煙場所。雖然日本禁止在步行中吸煙,但多數地方政府並未實施?款制度。即使有?款制度,金額也僅為一千到兩千日元。市民大多主動配合,因此在街道上吸煙的情況逐漸消失。因此,南韓也在首爾市光化門廣場設立禁煙提示牌,目的在禁止吸煙者到處吸煙,所以,今後吸煙者的空間越來越狹小,來自台灣的觀光客應該特別注意這一點。


Next