::: Previous

韓國 行動劇拒菸(人間福報)

發佈日期: 2011-06-07


                                                            韓國 行動劇拒菸

(人間福報)
吸菸會引致肺癌、多種腦部疾病—減低循環腦部之氧氣及血液,致腦部血管出血及閉塞,而導致痳痺、智力衰退及中風等,害處無窮。上月三十一日,數名穿著香菸裝的反菸人士在韓國首爾演出行動劇,響應全球無菸日。

Next